Tea set - s

MC61238


เซตน้ำชา กาช้างเล็ก 

ประกอบด้วย

- กาชา 1 ใบ  ขนาดบรรจุ 80 cc.

- ถ้วยชา 5 ใบ ขนาดบรรจุ 10 cc.

- ถาดรอง 1 ใบ ขนาด 17 cm.

ลวดลาย จักรีใส้ชมพูพื้นฟ้า

วาดลวดลายด้วยทองคำคุณภาพสูง


รหัสสินค้า: MC61238
ประเภท: Type : Porcelain
น้ำหนัก: กาชา 102 g. / ถ้วยชา 27 g. / ถาดรอง 270 g.
กว้าง: กาชา 5 cm. / ถ้วยชา 4.7 cm. / ถาดรอง 17 cm.
ยาว: กาชา 10.8 cm.
สูง: กาชา 8.1 cm. / ถ้วยชา 2.5 cm.