ประวัติ บุราณเบญจรงค์

บุราณเบญจรงค์ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2538 ณ บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นบ้านที่คุณแม่เฟี้ยมและเตี่ยตุ๊ เป็นผู้สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการประกอบอาชีพทำสวนผัก โดยเป็นพื้นที่เช่ารายปีซึ่งก็ไม่แพงมากนัก โดยได้ต่อเติมด้านข้างและด้านหลังของบ้านแบบง่ายๆเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการทำงาน

เริ่มแรกในการก่อตั้ง ด้วยเงินทุนเพียงหมื่นกว่าบาท อาศัยแรงงานตัวเองเป็นสำคัญและได้จ้างช่างเขียนลวดลายเข้ามาเพิ่มอีก 2 คน ( ช่าง 1ในสองคนนั้นปัจจุบันยังคงทำงานอยู่ที่บุราณเบญจรงค์) ในช่วงการก่อตั้งใหม่ๆย่อมยากเสมอ สำหรับเรา มีเพียงฝีมือในภาคปฏิบัติ แต่ยังขาดปัจจัยด้านอื่นๆมาสนับสนุน ทั้งความรู้ด้านการจัดการ การบริหาร การตลาดและเงินทุน เครื่องเบญจรงค์ในยุคแรกๆของเราจึงเป็นไปตามความต้องการของตัวเองเสียมากกว่า กล่าวคือทำงานตามใจฉัน ทำสิ่งที่เราชอบ นั้นก็คือ เครื่องเบญจรงค์เส้นสี - ถมทอง

โดยการเขียนเส้นลวดลายด้วยสีดำ ระบายพื้นที่ว่างด้วยทองคำ และสี (ตามรูปด้านบน) ซึ่งก็ขายได้ดีพอสมควรในครั้งแรกๆ เพราะเป็นงานที่ผู้ผลิตเบญจรงค์ไม่นิยมผลิตกัน เหตุเพราะการผลิตที่ยุ่งยากกว่าเบญจรงค์ที่มีกันโดยทั่วๆไป เราผลิตงานเบญจรงค์เส้นสี- ถมทอง อยู่ได้ประมาณปีกว่าๆ รู้สึกว่างานประเภทนี้ค่อนข้างที่จะแคบ ผู้บริโภคไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก ด้วยความที่ตัวเองเป็นผู้ชอบทดลอง ลองผิดลองถูก จนสามารถคิดค้นสูตรการทำสีนูนขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคนแรกๆของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีโทนสีแตกต่างออกไป จากเบญจรงค์ที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาด ผนวกกับการออกแบบลวดลายและการจัดวางตำแหน่งของลวดลายหลัก – ลวดลายรองให้สอดคล้องกันมากขึ้น จึงทำให้เครื่องเบญจรงค์สีนูนของเรา ได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการจากลูกค้าอย่างคาดไม่ถึง

 

 

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน บุราณเบญจรงค์ แอนด์ เซรามิค จากที่เคยทำงานกันในบ้านบนพื้นที่เช่าหลังเล็กๆ ได้ขยายกิจการโดยก่อสร้างเป็นอาคารขนาด 3 ชั้น บนเนื้อที่ 120 ตรว. โดยแบ่งชั้นล่างเป็นออฟฟิตของผู้ช่วยผู้จัดการและฝ่ายบุคคล ห้องโชว์สินค้า และห้องเตาอบ ส่วนชั้นที่ 2 เป็นห้องผลิตผลงานและออฟฟิตผู้จัดการ ชั้นที่ 3 เป็นชั้นพักผ่อน โดยมีทีมงาน 30 ชีวิต บุราณเบญจรงค์ ไม่ได้บริหารกันแบบครอบครัว แต่มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน มีระบบบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น

 

สำหรับเครื่องเบญจรงค์ของเรา “คุณภาพ” คือความสำคัญเป็นอันดับแรก ลวดลายจะต้องไม่ลอกเลียนแบบใคร ต้องมีสวยงาม การตรวจสอบคุณภาพที่เข้มข้นถึง 5 ขั้นตอนทั้งขบวนการผลิต ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้า คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ ทองคำที่นำมาผลิตต้องเป็นทองคำ 12% เท่านั้น กระเบื้องเคลือบขาวต้องดีมีคุณภาพสูง และความซื้อสัตย์ก็ถือเป็นหัวใจหลักอีกเช่นกัน ที่ทำให้เรายืนอยู่ได้และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า

 

 

แหล่งเผยแพร่ความรู้

บุราณเบญจรงค์ไม่ใช่สถานที่เพื่อประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์เท่านั้น หากแต่ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจ ใฝ่ความรู้ สำหรับการผลิตเบญจรงค์ สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง บุราณเบญจรงค์ได้มีโอกาสต้อนรับ หน่วยงานการศึกษาต่างๆมาอย่าต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น โรงเรียนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัย การให้องค์ความรู้ เรื่องราวของเบญจรงค์ทั้งขบวนการผลิต การบริหาร การตลาด เพื่อนำไปใช้ประกอบสำหรับการเรียนของนักศึกษา และการวิจัยใน โครงการต่างๆ บุราณเบญจรงค์ โดยคุณวิฑูรย์ เจียวเจริญ ได้รับเกียรติให้ไปบรรยาย หรือสัมภาษณ์ยังสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับการผลิตเบญจรงค์ รวมถึงการเป็นวิทยากรสอนการผลิตเครื่องเบญจรงค์ให้กับหน่วยงานที่สนใจ

บุราณเบญจรงค์ยังได้มีโอกาสนำผลงานไปแสดง พร้อมกับการสาธิตการเขียนลวดลาย-ระบายสีเบญจรงค์ เพื่อต้อนรับผู้นำต่างประเทศของทำเนียบรัฐบาล