ประวัติ บุราณเบญจรงค์

บุราณเบญจรงค์ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม พุทธศักราช 2538 ณ บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นบ้านที่คุณแม่เฟี้ยมและเตี่ยตุ๊ เป็นผู้สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงจากการประกอบอาชีพทำสวนผัก โดยเป็นพื้นที่เช่ารายปีซึ่งก็ไม่แพงมากนัก โดยได้ต่อเติมด้านข้างและด้านหลังของบ้านแบบง่ายๆเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการทำงาน

เพิ่มเติม

ขั้นตอนการผลิต

บุราณเบญจรงค์ได้นำเซรามิคประเภทนี้มาดัดแปลงให้เข้ากับงานเบญจรงค์ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อให้เกิดความสมดุลกับวัตถุดิบชนิดนี้พอสมควร แต่ก็ทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่แปลกออกไปและมีความสวยงามต่างจากกระเบื้องชนิดอื่นๆ ซี่งโทนสีของศิลาดลจะแบ่งย่อยออกไปอีกเช่นสีครีม สีเขียว เป็นต้น

จัดหาวัตถุดิบ

กระเบื้องที่ใช้ในการผลิตจะต้องเป็นกระเบื้องเซรามิคที่ถูกเผาด้วยอุณหภูมิประมาณ1150-1280 องศาเซลเซียส ชนิดใดประเภทใดก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้

การวาด

ลวดลายที่ถูกวาดหรือเขียนขึ้นมาจะต้องถูกวาดหรือเขียนด้วยน้ำทอง 12 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกรรมวิธีในการวาดหรือเขียนลวดลายจะประกอบไปด้วย 2 รูปแบบ

การระบายสี

สีที่นำมาระบายจะเป็นสีเฉพาะที่ใช้ในการผลิตเบญจรงค์ เมื่อได้สีมาแล้วต้องนำมาบดกับน้ำด้วยอัตราส่วนสี 1 ส่วน น้ำ ¼ ส่วน (สีที่ได้มาจะเป็นสีผง) หรือดูความเหมาะสมโดยไม่ให้สีเหลวหรือแห้งเกินไป

อบด้วยความร้อน

เมื่อขั้นตอนการระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำเป็นที่จะต้องนำมาตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งแล้วจึงนำเข้าเตาอบ เพราะเมื่อเผาอบเสร็จแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อีก

เพิ่มเติม