Tea set

MC09311


เซตน้ำชา กาชมพู่ใหญ่

ประกอบด้วย

- กาชา 1 ใบ  ขนาดบรรจุ 260 cc.

- ถ้วยชา 5 ใบ ขนาดบรรจุ 30 cc.

- ถาดรอง 1 ใบ ขนาด 17.5 cm.

ลวดลาย ก้านแย่งพื้นฟ้าดอกสลับสี

วาดลวดลายด้วยทองคำคุณภาพสูง 


รหัสสินค้า: MC09311
ประเภท: Type : Porcelain
น้ำหนัก: กาชา 250 g. / ถ้วยชา 40 g. / ถาดรอง 340 g.
กว้าง: กาชา 9.5 cm. / ถ้วยชา 5.3 cm. / ถาดรอง 17.5 cm.
ยาว: L : -
สูง: กาชา 11.3 cm. / ถ้วยชา 3.5 cm. / ถาดรอง 2.2 cm.