Tea set - s

MC08190


เซตน้ำชา กาชมพู่เล็ก 

ประกอบด้วย

- กาชา 1 ใบ  ขนาดบรรจุ 120 cc.

- ถ้วยชา 5 ใบ ขนาดบรรจุ 10 cc.

- ถาดรอง 1 ใบ ขนาด 17 cm.

ลวดลาย เศกโคราช

วาดลวดลายด้วยทองคำคุณภาพสูง


รหัสสินค้า: MC08190
ประเภท: Porcelain
น้ำหนัก: กาชา 115 g. / ถ้วยชา 27 g. / ถาดรอง 270 g.
กว้าง: กาชา 7.3 cm. / ถ้วยชา 4.7 cm. / ถาดรอง 17 cm.
ยาว: L : -
สูง: กาชา 9 cm. / ถ้วยชา 2.5 cm.