โถชั้น 4 นิ้ว

MT04365


โถชั้น 4 นิ้ว

เนื้อกระเบื้อง Porcelain

ลวดลาย บัวจุดทอง

วาดลวดลายด้วยทองคำคุณภาพสูง 


รหัสสินค้า: MT04365
ประเภท: Type : Porcelain
น้ำหนัก: Weight : 530 g.
กว้าง: W : 10.2 Cm.
ยาว: L : -
สูง: H : 16.5 Cm.