โถชั้น 14 นิ้ว

MT14374


โถชั้น 14 นิ้ว

เนื้อกระเบื้อง Porcelain

ลวดลาย บัวผีเสื้อ พื้นดำ

วาดลวดลายด้วยทองคำคุณภาพสูง 


รหัสสินค้า: MT14374
ประเภท: Type : Porcelain
น้ำหนัก: Weight : 9,300 g.
กว้าง: W : 36 Cm.
ยาว: L : -
สูง: H : 43 Cm.