Tea set

MC01518


เซตน้ำชา กาแป้น

ประกอบด้วย

- กาชา 1 ใบ  ขนาดบรรจุ 320 cc.

- ถ้วยชา 5 ใบ ขนาดบรรจุ 30 cc.

- ถาดรอง 1 ใบ ขนาด17.5 cm.

ลวดลาย ช่อพฤกษาพื้นฟ้า

วาดลวดลายด้วยทองคำคุณภาพสูง หูกาเป็นทองเหลือง

( ห้ามนำเข้าไมโครเวฟ )


รหัสสินค้า: MC01518
ประเภท: Type : Porcelain
น้ำหนัก: กาชา 280 g. / ถ้วยชา 40 g. / ถาดรอง 340 g.
กว้าง: กาชา 9.5 cm. / ถ้วยชา 5.3 cm. / ถาดรอง 17.5 cm.
ยาว: L : -
สูง: กาชา 8.7 cm. / ถ้วยชา 3.5 cm. / ถาดรอง 2.2 cm.