Tea set

MBS30490


เซตน้ำชา กาอารบิค ประกอบด้วย

- กาชา  ขนาดบรรจุ 640 cc.

- ถ้วยชา ขนาดบรรจุ 80 cc.

ลวดลาย พลูพื้นน้ำเงินกรมท่า ออกแบบเฉพาะบุราณเบญจรงค์เท่านั้น

วาดลวดลายด้วยทองคำคุณภาพสูง 

( ห้ามนำเข้าไมโครเวฟ )


รหัสสินค้า: MBS30490
ประเภท: Porcelain
น้ำหนัก: กาชา 760 g. / ถ้วยชา 130 g.
กว้าง: กาชา 12.7 cm. / ถ้วยชา 7.8 cm.
ยาว: กาชา 24 cm. / ถ้วยชา 11 cm.
สูง: กาชา 31 cm. / ถ้วยชา 4.6 cm.