Tea set - L

MC20618


เซตน้ำชา กาแป้นใหญ่

ประกอบด้วย

- กาชา 1 ใบ  ขนาดบรรจุ 740 cc.

- ถ้วยชา 5 ใบ ขนาดบรรจุ 60 cc.

- ถาดรอง 1 ใบ ขนาด 24.5 cm.

ลวดลาย พลับพลึง ออกแบบเฉพาะบุราณเบญจรงค์เท่านั้น

วาดลวดลายด้วยทองคำคุณภาพสูง หูกาเป็นทองเหลือง


รหัสสินค้า: MC20618
ประเภท: Type : Porcelain
น้ำหนัก: กาชา 800 g. / ถ้วยชา 60 g. / ถาดรอง 675 g.
กว้าง: กาชา 18.5 cm. / ถ้วยชา 6.4 cm. / ถาดรอง 24.5 cm.
ยาว: L : -
สูง: กาชา 11.5 cm. / ถ้วยชา 5 cm. / ถาดรอง 2.6 cm.