Tea set - L

MC60030


เซตน้ำชา กาช้างใหญ่

ประกอบด้วย

- กาชา 1 ใบ  ขนาดบรรจุ 340 cc.

- ถ้วยชา 5 ใบ ขนาดบรรจุ 30 cc.

- ถาดรอง 1 ใบ ขนาด17.5 cm.

ลวดลาย ดอกพิกุล

วาดลวดลายด้วยทองคำคุณภาพสูง 


รหัสสินค้า: MC60030
ประเภท: Type : Porcelain
น้ำหนัก: กาชา 365 g. / ถ้วยชา 40 g. / ถาดรอง 340 g.
กว้าง: กาชา 8 cm. / ถ้วยชา 5.3 cm. / ถาดรอง 17.5 cm.
ยาว: กาชา 17 cm.
สูง: กาชา 12.5 cm. / ถ้วยชา 3.5 cm. / ถาดรอง 2.2 cm.