Tea set - m

MC06234


เซตน้ำชา กาช้างกลาง

ประกอบด้วย

- กาชา 1 ใบ  ขนาดบรรจุ 170 cc.

- ถ้วยชา 5 ใบ ขนาดบรรจุ 10 cc.

- ถาดรอง 1 ใบ ขนาด 17 cm.

ลวดลาย จักรีใส้ดำพื้นดำ

วาดลวดลายด้วยทองคำคุณภาพสูง


รหัสสินค้า: MC06234
ประเภท: Type : Porcelain
น้ำหนัก: กาชา 225 g. / ถ้วยชา 27 g. / ถาดรอง 270 g.
กว้าง: กาชา 6.7 cm. / ถ้วยชา 4.7 cm. / ถาดรอง 17 cm.
ยาว: กาชา 14 cm.
สูง: กาชา 9.8 cm. / ถ้วยชา 2.5 cm.