กล่องฝาปิด

BC00385


รหัสสินค้า: BC00385
ประเภท: กล่องฝาปิดลวดลายบัวผีเสื้อกระจกแตก ชนิดดินโปร่งแสง
น้ำหนัก: 480 กรัม
กว้าง: 11.6 ซม.
ยาว: 13.7 ซม.
สูง: 12 ซม.